Forsyningsselskaber

Forsyningsselskaber m.v.:


Opvarmning:
Centralt gasfyr i ejendommen. Der betales på grundlag af individuelt forbrug.

 

Varmeregnskab: Udfærdiges ved varmeårets udløb af anerkendt selskab på grundlag af aflæsning af individuelle målere

 

Varmeår: 1/1 – 31/12.

 

Vand: Der betales på grundlag af individuelt forbrug.

 

Vandregnskab: Udfærdiges ved vand-årets udløb af anerkendt selskab på grundlag af aflæsning af individuelle målere; én samlet måler pr. lejlighed. Se evt. også www.glum-vand.dk.

 

Vand-år: 1/1 – 31/12.

 

Elektricitet: Udlejer til- og afmelder lejer hos SEAS-NVE. Lejer afregner direkte med dem. Kontakt via www.seas-nve.dk ; Adresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, tlf. 70 29 29 29, E-mail: kundecenter@seas-nve.dk .

 

Fjernsyn, radio, internet og IP-telefoni: Lejer vælger selv sin(e) udbyder(e). Der er tilslutningsmulighed gennem telefonnettet. Lejer skal selv kontakte en udbyder og lave de fornødne aftaler, herunder valg af ”pakke”. Lejer afregner direkte med udbyder. Se f.eks. http://www.tdc.dk/ .

 

Fibernet: SEAS-NVE har forberedt for tilslutning hertil, men de har endnu besluttet, om det skal etableres i denne del af Glumsø.

Parabolantenner: Må i henhold til kommunens bestemmelser ikke etableres.