Regler for husdyr

TILLADELSE  TIL  HUSDYR (hund/kat)      

           

 

Lejemålet                             Realskolevej 5, 4171 Glumsø

Udlejer                                 Rådhusbo Aps

Lejer                                    X                  

 

Undertegnede udlejer giver hermed tilladelse til. at lejer kan

 

holde sin nuværende hund (1 stk.)

 

i ovennævnte lejemål. Tilladelsen gælder kun ovenstående, og bortfalder senest ved ovenståendes død.

 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at lejer er erstatningspligtig for al slid/skade m.v. som kan henføres til hunden/katten. Det er ligeledes en forudsætning for tilladelsen, at alle efterladenskaber omgående fjernes fra lejemål/fællesarealer og anbringes i affaldsstativ.

 

Dersom ovenstående ikke efterleves, og/eller udlejer mener, at hunden/katten er til gene for ejendommens øvrige beboere, kan udlejer med omgående virkning tilbagekalde denne tilladelse, og hunden/katten må fjernes fra lejemålet omgående.

 

Senest ved hundens/kattens død/tvangsfjernelse skal de af hunden/katten evt. forvoldte skader/slid omgående udbedres af lejer.

 

Lejer skal ved hundens/kattens død/flytning omgående give udlejer skriftlig besked. Udlejer har i hele tilladelsesperioden (samt i perioden som følger umiddelbart efter) ret til adgang til lejemålet for at besigtige dette for evt. slid/skader. Straks udlejer har ytret ønske herom, skal lejer meddele udlejer tidspunkt for en sådan besigtigelse. (max. 3 uger fra udlejers afsendelse af meddelelse).

 


Jersie,   ?/?  2021                                                ________,   /6  2015


..................................                                       ...................................

Som udlejer                                                          Som lejer:

 

Rådhusbo Aps                                                             XX                                            

v/Kjeld Tyllesen